ประกาศงดให้บริการ Call Center 02-725-0000 ชั่วคราววันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

          PLAYPARK ขอเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ งดให้บริการ Call Center 02-725-0000 ชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 - 16.00 น. เนื่องจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงานที่ตั้งบริษัทค่ะ

          ทั้งนี้สามารถทำการสนทนาผ่านระบบ Live Chat ได้โดยทางเจ้าหน้าที่สามารถรับแจ้งปัญหาได้ในเบื้องต้น หรือ สามารถฝากคำถามของท่านผ่านช่องทาง E-Support ทางหน้าเว็บไซต์แต่ละเกมได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไข หลังเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้


ทีมงาน Game Support
ประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.